Financieel Vrij-fonds: Belasting

De gepubliceerde resultaten zijn bruto resultaten. Voor spaarstarters is het makkelijk, tot EURO 25.000 per persoon hoeft geen belasting te worden afgedragen wanneer dit vermogen zich in Box-3 bevindt. De gepubliceerde resultaten zijn dan netto.

Jaarlijks wordt in november aan deelnemers gevraagd of zij hun vermogen als Box-2, Box-3 of zakelijk willen aanmerken. Hierdoor kan de meest gunstige fiscale voorwaarden voor ieder individu benut worden. De plicht tot belastingafdracht is afhankelijk van de eigen situatie en of het vermogen zich in Box-2, Box-3 of zich in een fiscale entiteit bevindt. Het fonds verstrekt geen belastingadvies. Vragen aan de belastingdienst kun je natuurlijk stellen op www.belastingdienst.nl

Box-2

- Over het ingelegde vermogen is geen belasting verschuldigd en is vrij opneembaar.
- Over het jaarlijks ontvangen rendement is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd. Dit draagt het fonds af aan de fiscus.
- Over opgenomen rendement is de deelnemer zelf 25% inkomstenbelasting aan de fiscus verschuldigd en dient daar zelf zorg voor te dragen.
Kortom in Box-2 wordt geen belasting betaald over de grootte van het vermogen, wel 20% belasting over het behaalde rendement en 25% belasting over het opgenomen rendement. Dit komt neer op 20% over het rendement en 40% belasting in totaal over het opgenomen rendement.

Box-3

- Er is een heffingsvrij vermogen van EURO 25.000 voor alleenstaanden en EURO 50.000 voor gehuwden of samenwonenden. Per persoon wordt tot EURO 25.000 geen belasting betaald over het vermogen of de opbrengst. Dit is gunstig voor spaarstarters.

BV, NV, Stichting, Vereniging, Eenmanszaak, VOF

- Over het ingelegde vermogen en over het rendment draagt het fonds geen belasting af. Belasting wordt afgedragen binnen de eigen fiscale entiteit.