De doelen en principes van het Financieel Vrij-fonds

- Wij handelen met integriteit, gelijkheid en compassie.
- Het beheerde vermogen is voor veel deelnemers hun pensioen. Het beschermen, behouden van het vermogen heeft de hoogste prioriteit.
- Risicobeheersing heeft de eerste prioriteit. Het groeien van het vermogen heeft de tweede prioriteit.
- Het fonds is voor alle deelnemers 100% transparant.
- Het fonds houdt 100% reserves aan.
- Investeringen en beleggingen worden gedaan voor de lange termijn (geen speculatie).
- Het fonds leent voor geen enkel doel geld (behalve hypotheek bij vastgoed aanschaf).
- Het fonds is 100% auditeerbaar door een RA en/of RE, de verspreidingskring zijn alle deelnemers.
- De beloning voor de beheerder/houder is 0,128% van het beheerde vermogen op jaarbasis.
- De beheerder zorgt voor minimale bank-, transactie-, operationele en facilitaire kosten.