LEENDERZ-FONDS voor Financiële Vrij & Blijheid (L4FH-fonds)

Het L4FH-fonds is opgericht door én voor de fondsdeelnemers (participanten). Het fonds is een beleggingsfonds in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR), dit is een fiscale beleggingsinstelling, als bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Het fonds is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. Stichting LEENDERZ FUND treedt op als bewaarder voor het fonds.

Als je echt wil weten waar dit fonds over gaat, raden wij aan om het boek: ‘De Rijkste Man van Babylon’ van George S. Clason te lezen. Dit fonds is 100% een voortvloeisel uit dat boek en de oude geschriften. Wij hebben de principes uit deze boeken in de praktijk gebracht, zodat het voor iedereen mogelijk is, om het eigen vermogen volgens deze oude principes te (laten) beheren. Daarnaast raden wij aan om het boek: ‘Rijke Pa Arme Pa’ van Robert Kiyosaki te lezen.

Deze door ons gewaardeerde principes vinden wij niet toegepast in bestaande (commerciële) beleggings- en pensioenfondsen. Dit heeft Hjalmar en Martijn er in 2016 toe aangezet om het ‘LEENDERZ-FONDS voor Financiële Vrij & Blijheid’ op te richten en beschikbaar te maken voor iedereen.

Het doel van dit fonds is om de participanten te steunen in financieel vrij & blij worden, zijn en blijven op de lange termijn. Het uitgangspunt is dat wij eenieder vermogen vergaren, het in het fonds behouden en laten groeien. Essentieel is dat de participanten direct én economisch eigenaar zijn van de investering gedaan door en gehouden in het fonds. Elke participant bezit dus bedrijven, vastgoed, aandelen, fysiek goud en zilver, digitale valuta en vreemde valuta.

In het fonds wordt ons vermogen in de eerste plaats beschermd en in de tweede plaats aan het werk gezet. Wij willen een jaarlijks rendement van 3,00% tot 6,25% of meer te behalen. Natuurlijk hopen wij op 15% ;-) Op termijn kunnen de deelnemers leven van het rendement uit hun inleg en dat maakt financieel vrij... en blij!

De afkorting van de naam van het fonds: ‘L4FH’ staat voor het Engelse: ‘LEENDERZ Fund for Financial Freedom and Happiness’. De L, de 4xF en de H, vormen samen L4FH :-)