LEENDERZ Financieel Vrij & Blij fonds

Het Financieel Vrij & Blij-fonds is opgericht voor én door de fondsdeelnemers, de participanten. Het fonds is een beleggingsfonds in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR), dit is een fiscale beleggingsinstelling, als bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Het vermogen van het fonds is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk, Stichting LEENDERZ FUND.

Als je echt wil weten waar dit fonds over gaat, raden wij aan om het boek: ‘The Richest Man in Babylon/ De Rijkste Man van Babylon’ van George S. Clason te lezen. Dit fonds is 100% een voortvloeisel uit dat boek en de oude geschriften die spreken over goed rentmeesterschap. Wij hebben de principes uit deze boeken in de praktijk gebracht, zodat het voor iedereen mogelijk is, om het eigen vermogen volgens deze oude principes te (laten) beheren. Daarnaast raden wij aan om het boek: ‘Rijke Pa Arme Pa’ van Robert Kiyosaki te lezen.

Deze door ons gewaardeerde principes vonden wij 2016 niet toegepast in (commerciële) beleggings- en pensioenfondsen. Dit heeft Hjalmar en Martijn er in 2016 toe aangezet om het Financieel Vrij & Blij-fonds op te richten en beschikbaar te maken voor iedereen.

Het doel van dit fonds is om de participanten te ondersteunen in het financieel vrij worden, zijn en blijven op de lange termijn. Het uitgangspunt is dat wij eenieder vermogen vergaren, het in het fonds behouden en laten groeien. Essentieel is dat de participanten direct én economisch eigenaar zijn van de investeringen gedaan door en gehouden in het fonds. Elke participant bezit dus letterlijk: bedrijven, vastgoed, aandelen, fysiek goud en zilver en vreemde valuta.

In het fonds wordt ons vermogen in de eerste plaats beschermd en in de tweede plaats aan het werk gezet. Wij willen een jaarlijks rendement van 3,00% tot 6,25% of meer te behalen. Natuurlijk hopen wij op 15% ;-) Op termijn kunnen wij leven van het rendement uit onze inleg en dat maakt financieel vrij... en blij! Dat betekent onder andere dat wij niet meer hoeven te werken voor geld, maar onszelf daar waar nuttig, volledig kunnen inzetten in de maatschappij en ten bate van de medemens, dier en natuur.

De afkorting van de naam van het fonds: ‘L4FH’ staat voor het Engelse: ‘LEENDERZ Fund for Financial Freedom and Happiness’. De L, de 4xF en de H, vormen samen het L4FH-fonds :-)