Cryptocurrency-fonds: Compliance

Het fonds is compliant aan Nederlandse en Europese wet en regelgeving

- Wet op vennootschapsbelasting 1969
- Wet vennootschapsbelasting FGR 2015
- Wet op financieel toezicht (Wft)
- NEN-ISO 27001 informatiebeveiliging
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)