LEENDERZ-FONDS voor CryptoCurrencies (LFCC-fonds)

LEENDERZ-FONDS voor Cryptocurrencies is een fiscale beleggingsinstelling als Fonds Gemene Rekening (FGR). Dit fonds is opgericht voor mensen en organisaties die in de komende jaren een deel van hun vermogen willen blootstellen aan de koerswisselingen van cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ether, Litecoin en nog tientallen andere.

Het kopen, verkopen, verplaatsen en houden van cryptocurrencies is abstract, complex, tijdsintensief en riskant. LEENDERZ ontneemt deze zorgen. LEENDERZ heeft de kennis en kunde van cryptocurrencies, de blockchain en cybersecurity in huis om goede zorg te dragen voor het ingelegde vermogen. De cryptocurrency-sleutels worden versleuteld en in zogenoemde 'koude opslag' opgeslagen Hierdoor kan dit vermogen niet door middel van een hack en/of fysieke inbraak gestolen worden. De beheerder van het fonds is adviseur informatiebeveiliging. Hij draagt er zorg voor dat de benodigde informatiebeveiligingsmaatregelen in werking zijn.

Dit fonds geniet van de sterk wijzigende koersen van de cryptocurrencies in de komende jaren, de koersen kunnen sterk stijgen, maar ook sterk dalen. In het ergste geval valt de stroom uit en stopt internet. Dit maakt dat het fonds voor cryptocurrencies een hoger risico met zich meebrengt. In het LEENDERZ-FONDS voor Financiële Vrij en Blijheid (L4FH-fonds) is de allocatie van cryptocurrencies op dit moment (jan’18) maximaal 20%. Daartegenover staan risico beperkende maatregelen zoals het houden van 15% (jan’18) aan goud en zilver. In het LEENDERZ-FONDS voor Cryptocurrencies is de allocatie van cryptocurrencies ongeveer 98% en EURO in kas 2%. Dit fonds bezit een mix van zo'n 50 cryptocurrencies waarbij koerswisselingen te verwachten zijn.

De naam LFCC staat voor het Engelse: LEENDERZ Fund for Crypto Currencies. De L, F en 2xC vormen samen LFCC.

Het LFCC-fonds is opgericht als Fonds Gemene Rekening. Daarmee zijn de deelnemers, formeel gezegd de participanten, zelf direct en economisch eigenaren van de cryptocurrencies in het fonds. Iedere participant bezit het percentage van het fonds dat overeenkomt met diens aandeel in het fonds. De uitkering van rendement gebeurt ook aan de hand van het percentage van het aandeel dat een participant in het fonds heeft. Simpel en helder.

Het LFCC-fonds is gestart uit de vraag van mensen die vermogen willen blootstellen aan de volatiliteit van cryptocurrencies, maar het aan de technische kennis en kunde ontbreekt om zelf de cryptocurrencies te beheren. Het LFCC-fonds dient als custodian en houdt de cryptocurrencies van de participanten in beheer. Er bestaan voor zover dit bij ons bekend is (september 2017) geen fondsen die een dergelijke dienst leveren. Dit heeft Hjalmar en Martijn er in september 2017 toe aangezet om het LEENDERZ-FONDS voor Cryptocurrencies op te richten.