Voor wie is het Cryptocurrency-fonds?

Het LFCC-fonds is opgericht voor mensen en organisaties die een deel van het vermogen aan de volatiliteit van cryptocurrencies willen blootstellen. Deze beleggers zijn bereid een groot risico van verlies van ingelegd vermogen door koersdaling of een catastrofe te accepteren. De doelstelling is om de gespeculeerde koersstijgingen van cryptocurrencies te genieten. Het inleggen van spaarvermogen raden wij sinds de oprichting van dit fonds in september 2017 af.

Bij aanmelding zullen wij daar telefonisch en per email nog expliciet voor waarschuwen. Als een potentiële deelnemer via het LFCC-fonds dan alsnog wil investeren in cryptocurrencies, dan is dat een bewuste en zelf gekozen handeling.

Het fonds is verenigbaar met alle ons bekende geloofsovertuigingen. Zo is het fonds ook rente (riba) vrij en voldoen wij ook aan Christelijke, Islamitische, Boeddhistische, Joodse, Maconieke en vooral Menselijke waarden :-)