LEENDERZ Aandelen-fonds (LFRS-fonds)

Het LEENDERZ Aandelen-fonds is opgericht om beleggers de mogelijkheid te bieden om te investeren in aandelen volgens de principes van Benjamin Graham. Benjamin was de leermeester van Warren Buffet. Zij en wij investeren volgens deze in het boek 'De Intelligente Belegger' beschreven principes. Onze beleggers weten dat wij alleen aandelen kopen van gerenommeerde beursgenoteerde bedrijven die een intrinsieke waarde bezitten en dat wij niet speculeren met het geïnvesteerde vermogen. Wij proberen de markt niet te 'timen', dit wil zeggen aandelen met een lage koers kopen en met een hoge koers verkopen. 99% van beleggers die de markt proberen te 'timen' verliezen daarmee geld. We kennen helaas allemaal wel verbitterde beleggers.... Daarnaast voeren wij weinig transacties uit, waardoor ook de transactiekosten voor het fonds minimaal blijven.

Dit fonds bevat een trade-secret, dat wil zoveel zeggen dat wij onze posities niet delen, dat wij niet vertellen welke aandelen en in welke verhouding wij aandelen aanhouden. Wel kunnen wij zeggen dat het fonds geen aandelen bezit van alcohol, vlees en zuivel (dieren) bedrijven en het is verenigbaar met alle ons bekende geloofsovertuigingen. Het voldoet bijvoorbeeld aan Christelijke, Islamitische, Boeddhistische, Joodse, Maçonnieke en vooral Menselijke waarden :-)

Ons verwachte rendement ligt tussen de 3,25 en 15 % op jaarbasis

Bel of mail voor inleggen of meer informatie.